Σαλαμίνος 10 (Γρ. 103), 54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

  Τηλ. +30 2311 823030
   Salaminos 10, 54625, Thessaloniki, Greece

©2017 BY PIOKALO.COM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

  • Κωνσταντίνος Βαζούρας

Νέα προθεσμία για τη δήλωση απαλλαγής από δημοτικά τέλη παλαιών ακινήτων

Σημαντική παράταση (στην ουσία νέα εξαγγελία μετά τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας) για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε "άδεια" και αχρησιμοποίητα ακίνητα, τα οποία βαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.


Να σημειωθεί πως τα ακίνητα αυτά οφείλουν να είναι καθ' όλα νόμιμα και δίχως αυθαιρεσίες, καθώς ο έλεγχος της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου μπορεί να απαιτήσει τη σχετική Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με τον Ν4495/17.

Πρόκειται για την προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.


Με το άρθρο 22 του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση ορίζονται τα εξής σε σχέση με τα δημοτικά τέλη ακινήτων:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 30.6.2020

2. Διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο δήμο.

3. Εξαιρούνται όμως από τη διαγραφή τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.

4. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.

5. Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών παρατείνεται έως την 30.6.2020 μόνον για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά την 31.3.2020.


Η προηγούμενη προθεσμία έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019

Πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/

31 views