Τεχνική Κάλυψη Ακινήτου

Τεχνική Κάλυψη Ακινήτου

Ειδικοί μηχανικοί θα επισκεφθούν άμεσα τον χώρο σας και θα καλύψουν κάθε μορφή βλάβης ή φθοράς για το ακίνητό σας (υγρασία, κακοτεχνίες, ρωγμές). Η τιμή αναφέρεται στην αυτοψία και τον προσδιορισμό της αιτίας της βλάβης.

  • Πληροφορίες υπηρεσίας

    Η τιμή περιλαμβάνει την αυτοψία και σύντομη τεχνική περιγραφή της βλάβης, όπου θα αναφέρεται το κόστος επιδιόρθωσης.

250,00 €Τιμή
  • Google Play
  • LinkedIn
  • Instagram

Σαλαμίνος 10 (Γρ. 103), 54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

  Τηλ. +30 2311 823030
   Salaminos 10, 54625, Thessaloniki, Greece

©2017 BY PIOKALO.COM. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM